MODLAB sluit aan bij het traject van DataBuzz en is ontwikkeld in samenwerking met GLUON en imec-SMIT (VUB). MODLAB is mogelijk dankzij de steun van VGC en de ‘Slim in de stad’-prijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Over Ons

Wat is
MODLAB?

MODLAB is een educatief totaaltraject waarin leerlingen van de derde graad competenties verwerven om data te verzamelen, interpreteren en vergelijken.

Binnen dit traject organiseert Gluon de Smart Spaces workshops en Smart Spaces Labs. Hiermee dagen we jongeren uit om stil te staan bij data en digitale mogelijkheden. Dit zowel binnen de schooluren als in een natraject. Gluon beoogt het beschikbaar stellen van real-time en accurate data over Brussel. Dit doen we door vaste meetpunten (sensoren) in de stad op te zetten die data verzamelen over geluidshinder, luchtkwaliteit en meer.

Wat is
DATABUZZ?

De DataBuzz is een modern uitgeruste bus voorzien van high-tech infrastructuur met een concreet aanbod rond data voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Je kan de DataBuzz en verschillende workshops boeken via https://www.databuzz.be/.

Wat is
GLUON

Gluon is een Brussels platform voor wetenschap, technologie en kunst. Met Gluon Educatie leggen we de nadruk. creativiteit, kritisch denken en STEAM (Science, Technology, Arts, Mathematics). In onze educatieve projecten staan technologische, wetenschappelijke en artistieke ervaringen centraal. Het is precies deze samenhang die aan de basis ligt van innovatie.

Meer info vind je terug op https://www.gluon.be/.